Sway - Tiling Wayland Compositor

Jan Uhlík

Proč vlastně?

windows tux

Proč vlastně?

windows tux
Poděkování: Jaroslav Zdeněk (tux)

Pro dlaždice žádný problém

multiple monitors

Dlaždice na desktopu - Petr Krčmář

Grafické uživatelské rozhraní

gui

X Window System

x11

Wayland

wayland

Rozložení klávesnice

Jméno vstupního zařízení můžeme najít pomocí příkazu swaymsg -t get_inputs.

~/.config/sway/config
input 1:1:AT_Translated_Set_2_keyboard {
  xkb_layout us,cz(qwerty)
  xkb_options grp:win_space_toggle,caps:swapescape
}

swaylock

~/.config/sway/config
set $lock_command 'swaylock -f -i ~/pictures/milky_way.jpg'

Alternativně lze použít fork swaylock-effects

~/.config/sway/config
set $lock_command 'swaylock -f --screenshots --show-keyboard-layout --clock --indicator --indicator-radius 100 --indicator-thickness 7 --effect-blur 10x7'

swayidle

~/.config/sway/config
exec swayidle -w \
     timeout 300 $lock_command \
     timeout 600 'swaymsg "output * dpms off"' \
       resume 'swaymsg "output * dpms on"' \
     before-sleep $lock_command

Pro pozastavení ve fullscreen módu pro firefox

~/.config/sway/config
for_window [app_id="firefox"] inhibit_idle fullscreen

swaybg

 • Nastavení pozadí plochy

waybar

 • Alternativní, modulární a široce konfigurovatelná lišta

 • Konfigurace v adresář ~/.config/waybar/

wl-clipboard

 • Správa systémové schránky z terminálů

 • Nativní podpora ze strany NeoVim

$ wl-copy < ~/.ssh/id_ed25519.pub

grim, wf-recorder, slurp

~/.config/sway/config
bindsym Print exec bash -c "grim \"/home/juhlik/Pictures/Screenshot-$(date +%s).png\""

Dohromady potom

grim -g "$(slurp)" screenshot.png

kanshi

~/.config/kanshi/config
{
 output "Chimei Innolux Corporation 0x14F2 0x00000000" position 3000,1520 mode 1920x1080 scale 1.1
 output "Eizo Nanao Corporation EV2455 0x0000FF02" position 1080,1500 mode 1920x1200
 output "Acer Technologies H223HQ LF70D0028500" position 0,1080 mode 1920x1080 transform 270
}
{
 output eDP-1 mode 1920x1080 scale 1.1
}

mako

 • Notifikační daemon

$ notify-send HELP 'I need somebody'

wshowkeys

$ wshowkeys -t 1 -a bottom -a left

Ostatní nástroje

 • alacritty - doporučený terminálový emulátor

 • light - Ovládání podsvícení obrazovky

 • redshift - Změna teploty obrazu v závislosti na denní době

~/.config/sway/config
bindsym XF86MonBrightnessDown exec light -U 5
bindsym XF86MonBrightnessUp exec light -A 5

Odkazy